Bomen

Bomen op golfclub Grevelingenhout

In opdracht van golfclub Grevelingenhout maakte Nienke Mulders in 2016 in het kader van haar studie een inventarisatie van de bomen die voorkomen op de golfbaan. In het rapport zijn alle 50 voorkomende bomen en struiken alfabetisch opgenomen, voorzien van foto’s, de kenmerken hoogte, bloei- en snoeitijd en voorkomende ziektes per soort (rapport ‘De bomen van Grevelingenhout’). In aanvulling op dit rapport moet worden opgemerkt dat de Trompetboom niet (meer) aanwezig is op de golfbaan en dat de Meidoorn alleen in het wit aanwezig is.

Ook maakte zij een rapport met de boomsoorten per hole (rapport ‘Boomsoorten per hole’). In dit rapport zijn de bomen en struiken met symbolen en hun aantallen op kaarten weergegeven per hole. De bomen en struiken in de ondoordringbare gebieden, waar struikgewas de ruimte tussen de bomen opvult, zijn eveneens onderscheiden. Corrigenda op dit rapport zijn: hole 5 Italiaanse Populier moet zijn Sierpeer; hole 7 Valse Acacia moet zijn Vleugelnootboom; hole 9 Fluweelboom moet zijn Prunus; Hole 11 Trompetboom (Catalpa) moet zijn Anna Paulownaboom, Bruine Beuk moet zijn Prunus en Moerascipres moet zijn Valse Acacia.

Ondanks dat de rapporten nog niet zo lang geleden zijn geschreven zijn ze al niet meer helemaal actueel. Er zijn sindsdien diverse bomen gekapt, andere bijgeplaatst. Errata en corrigenda kunnen alleen achteraf apart worden vermeld, zoals hierboven. Momenteel wordt door Paul Breijs in goede samenwerking met aannemer De Enk gewerkt aan een GIS-kaart van de golfbaan (Geographical Information Systems), dat is een digitale geografische kaart waarin bomen en struiken zullen worden opgenomen naast prullenbakken, beregeningspunten en allerlei andere zaken op de golfbaan. In dit systeem wordt het mogelijk om een wijziging direct door te voeren of een fout direct te herstellen, waardoor de kaart altijd actueel zal zijn.

Jacqueline Ranke

Titia Kroon namens Natuur- en Vogelwacht Grevelingenhout

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de verschillende bomen