Disclaimer

De door Golfclub Grevelingenhout verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Golfclub Grevelingenhout. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld.
De foto’s van de Golfbaan zijn gemaakt door Ben Seelt Photography en de foto’s van de wedstrijden door Cor Eilers. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van www.grevelingenhout.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@grevelingenhout.nl

Aansprakelijkheid
Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.Golfclub Grevelingenhout aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.
Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website is met de grootste zorg samengesteld.Golfclub Grevelingenhout kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ontstane schade.

Typ- en spelfouten voorbehouden.

Scroll naar boven