SOVON Broedvogeltelling​

De Vogelwerkgroep van Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland heeft in 2017 op verzoek van de GEO-werkgroep een Sovon broedvogelinventarisatie uitgevoerd.

Het resultaat kunt u in dit rapport lezen. Hoe deze telling zich verhoudt tot andere vogeltellingen, staat beschreven in het artikel “Soorten vogeltellingen”, dat elders te vinden is op onze website. Deze broedvogeltelling was een belangrijke bouwsteen voor het verkrijgen van het GEO-certificaat in 2018. 

Het is de bedoeling om opnieuw een broedvogeltelling te organiseren in 2020 ten behoeve van her certificering in 2021.

Scroll naar boven