Vogelregistratie Natuur- en Vogelwacht​

Registratie vogeltellingen 2018 en 2019.

Zoals elders op onze website wordt uitgelegd, zijn er verschillende soorten vogeltellingen die worden uitgevoerd op golfbaan Grevelingenhout. In dit overzicht staat de registratie van NGF-tellingen in 2018 en 2019. Dat is een algemene telling waarbij alleen gekeken wordt naar de soorten vogels die worden gezien of gehoord. 

De telling op 18 mei 2019 vond plaats op alle bij de NGF aangesloten golfbanen. De andere tellingen zijn extra tellingen die Natuur- en Vogelwacht Grevelingenhout geeft gedaan.

Scroll naar boven