Roughplan

Waar gevarieerde vegetatie voorkomt, is die doorgaans gebiedseigen met zoveel mogelijk geleidelijke overgangen daartussen, harde oevers worden vermeden terwijl natuurlijke oevers de voorkeur zullen krijgen. Dood hout wordt niet meer overal weggehaald en versnipperd maar waar mogelijk in takkenrillen of takkenbulten worden gelegd, rietkragen worden gekoesterd waar de drainage niet wordt belemmerd.

Dit alles lokt méér insecten, vogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren als vleermuizen, egels en marterachtigen. Zij zullen meer voedsel kunnen vinden en meer plekken om zich te verstoppen bij gevaar en om te nestelen. Ter ondersteuning zijn inmiddels drie vleermuizenkasten en een insectenhotel geplaatst. Hoeveel en welke vogels, planten en vlinders zoal voorkomen op en rond Grevelingenhout, wordt mede veroorzaakt door zorgvuldig natuurbeheer zoals elders op deze site is te lezen.

Door het bieden van een natuurlijk evenwicht en daarmee een natuurlijke vorm van insectenbestrijding wordt op de kosten van het natuurbeheer bespaard. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen!

Eén manier om de biodiversiteit te vergroten is het ‘natuur rough plan’, waarin gebieden op de golfbaan zijn aangewezen waar het spel niet of nauwelijks plaatsvindt. Op het kaartje zijn deze plaatsen groen ingetekend. Die plekken worden één keer per jaar geklepeld, waardoor verschraling ontstaat. Zo krijgen de gewenste soorten meer kans om tot ontwikkeling te komen. De geklepelde grassen en planten worden direct met hun zaden en bloemknoppen opgezogen en afgevoerd. Deze werkwijze bevordert de ontwikkeling van de biodiversiteit voor een gezonde omgeving.

Titia Kroon namens Natuur- en vogelwacht Grevelingenhout

Scroll naar boven