Afbeeldingen

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

Merel

Foto: Leo Tromper.

Wie kent hem niet, de merel? Een volwassen mannetje is zwart met gele snavel en gele ring om het oog, het vrouwtje geheel bruin met iets lichtere streepjes op de borst zodat zij minder zichtbaar is als zij op haar nest zit. Merels beginnen al vroeg in het jaar met broeden, soms al in februari. Ze beginnen dan ook vroeg in de lente te zingen. Door de vroege start hebben ze ieder jaar meerdere nesten. Dat is ook nodig, want meer dan de helft van de broedsels gaat verloren. De laatste jaren hebben merels last van het usutu virus, waardoor de aantallen merels flink zijn afgenomen. Het vrouwtje bouwt het nest en broedt, het mannetje bewaakt het territorium en voert de uitgevlogen jongen nog een week of drie. Het meest bekend is de merel om zijn prachtige zang: melodieus, zoet en helder, gevarieerd met grote toonwisselingen. De zang is het best te horen in de vroege ochtend of tegen de avond.

Titia Kroon namens Natuur- en Vogelwacht Grevelingenhout

Buizerd

 

Foto: Leo Tromper.

De buizerd is een veel voorkomende Europese roofvogel, middelgroot, brede vleugels en met een variabel verenkleed van zeer donkerbruin tot zeer licht, bijna wit. Bij een donker exemplaar is goed te zien dat er een lichte U-vormige borstband is, ook wel de ‘burgemeestersketting’ genoemd. De buizerd eet het liefst muizen, maar ook vogels, konijnen, reptielen, amfibieën, insecten en regenwormen. Sinds het verbod op diverse insecticiden in de landbouw gaat het weer beter met de buizerd, en dat helpt tegen het aantal ratten, dieren die ook op het menu staan van de buizerd. Vooral in het voorjaar is de buizerd te horen met een luide enigszins miauwende roep. Naar het zich laat aanzien, heeft een paartje buizerds zich gevestigd in een bomenpartij op de golfbaan.

Titia Kroon namens Natuur- en Vogelwacht Grevelingenhout

Dodaars

 

Foto: Leo Tromper.

De dodaars is de kleinste fuut, zo klein dat het soms een eendenkuiken lijkt te zijn. De vogel is tamelijk schuw en verstopt zich graag in oevervegetatie. Soms laat de dodaars zich zien in de vijvers van de golfbaan. De dodaars heeft nauwelijks een staart en lijkt daardoor tamelijk gedrongen en compact. Een volwassen dier heeft een witte achterkant die er wat ‘poederig’ uitziet. Daarom wordt de vogel ook wel “doddeaars” of “dotje op de aars” genoemd. Op de foto is dit goed te zien. Verder zijn de korte snavel en de gele mondhoek kenmerkend. De dodaars duikt met een sprongetje onder om kleine visjes, waterinsecten en weekdieren te vangen. In de winter zoekt de dodaars grotere binnenwateren en beschutte kustwateren op, die minder snel bevriezen. In de zomer maakt de dodaars snelle verdragende trillers die wegsterven.

Titia Kroon namens Natuur- en Vogelwacht Grevelingenhout