Local Rules

Uitgebreide  plaatselijke  regels  m.i.v.  1  januari  2019

 1. Rode hindernissen waar woongebieden aan grenzen of aan de buitenste zijde van de baan liggen, zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige
 2. Bij hindernissen met een beschoeiing geeft de kleur van de paal de status weer. De grens wordt dan door de beschoeiing aan de zijde van de hindernis aangegeven. De beschoeiing zelf is integraal deel van de baan.
 3. Als de bal van een speler in een hindernis ligt, ook wanneer dat bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de hindernis ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d.
  Of, als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste tussen hole 2/7, hole 3/4 of hole 10/13, als een extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de hindernis:
 • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de hindernis dat op dezelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist.
 • Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: twee clublengten, maar met deze beperkingen:
  • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • deze mag overal op de baan zijn behalve in dezelfde hindernis, maar
  • als meer dan een gebied van de baan binnen twee clublengten van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in de dropzone in hetzelfde gebied van de baan dat de bal het eerste raakte toen deze werd gedropt in de dropzone.
 1. Als een bal in de rode hindernis ligt ter linkerzijde van de green 12 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen bestaande uit de kunststof mat. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 1. Grond in bewerking is elk gebied dat is aangegeven door blauwe palen of door witte lijnen.
 2. Aangepaalde bomen en jonge aanplant (voorzien van een lintje) vormen verboden speelzones.
 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of jonge aanplant, of een dergelijke boom of jonge aanplant vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 1. Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
  De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering door een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

 • binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 1. Het driving range gebied, omgegeven door hekken, is een verboden speelzone die moet worden behandeld als abnormale baanomstandigheid. Bij belemmering moet deze zonder straf worden ontweken volgens Regel 16-1f.Bij overtreding van een plaatselijke regel is de algemene straf van toepassing.

Verdere belangrijke informatie

Afstandspalen (zijkanten van de fairway) geven de afstand aan tot het midden van de green.
Waarbij geldt: wit: 200 m.; geel: 150 m.; blauw: 100 m.

De kleur van de vlag geeft de positie van de vlag op de green aan:
Rood is voorop, Geel is in het midden en Wit is achterop de green.

Nieuws van de green

Vriendenflight actie

2024-06-13
Gezellig aan het einde van de dag nog genieten van een rondje golf op Golfclub Grevelingenhout?

Arrangementen juni 2024

2024-05-29

Uitwisseling Business avond

2024-05-17
Een Twee-daags Business evenement gespeeld op zowel Golfclub Grevelingenhout als Golfclub De Wouwse Plantage

Bruse Golfdagen 2024

2024-04-29
De inschrijving voor de Bruse Golfdagen 2024 is geopend, LET OP: ZATERDAG 22 JUNI IS VOL!
Scroll naar boven