Lid worden

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

Nieuwsbrief

In tegenstelling tot veel verenigingen in de randstad die vol en druk zijn en waar wachtlijsten worden gehanteerd is het nog steeds mogelijk lid te worden van GC Grevelingenhout.

De voordelen zijn dat u praktisch elke dag kunt spelen op een prachtige en rustige baan die toch betrekkelijk dicht bij de randstad is gelegen.

Met het clublidmaatschap kunt u aan vele wedstrijden, qualifying en gezelligheidswedstrijden, deelnemen, uw krachten met uw medeleden meten en zo uw speelsterkte verbeteren.
U kunt op ontspannen wijze uw EGA-handicap halen en dan, vanaf handicap 36 zelfs meespelen als lid van één van onze teams in de landelijke NGF competitie.
Natuurlijk kunt u ook regelmatig golfen met een vriendenclubje, zo maar voor de gezelligheid.
Als lid neemt u deel aan een gezellig verenigingsleven.
Onze vereniging heeft momenteel zo’n 500 seniorleden, 30 Par 3-leden en 50 jeugdleden.

18-Holes baan;

Het speelrecht op de 18-holes wedstrijdbaan (par 72) kunt u verkrijgen door aankoop van 2 certificaten. U wordt daarmee in feite mede-eigenaar van onze baan welke van de leden is.
Dit is iets dat niet bij veel banen mogelijk is en zal de beslissing tot aanschaf van uw certificaten eenvoudiger maken.

De mogelijkheid bestaat om kennis te maken met Golfclub Grevelingenhout d.m.v. Introductielidmaatschappen voor senioren waarbij u na 3 jaar de keuze heeft om over te gaan tot het lidmaatschap waarbij het kopen van certificaten behoort of kiest voor het niet-certificaten lidmaatschap.

Par 3-baan; Ook voor de Par 3-baan kunt u het 1e jaar een Introductielidmaatschap afsluiten.

Contributie voor 2017

Onderstaand een kort overzicht van de contributiekosten voor het lidmaatschap van de Golfclub Grevelingenhout en het speelrecht.

€ per kalenderjaar Certificaten
Seniorleden:  1.055,00 1.815,12
Seniorleden en aanschaf 2 certificaten middels  1.055,00  36 x 55,-
financiering per maand (contributie + 36 x 55,-)
Introductielidmaatschap 1e jaar    527,50 geen
administratiekosten     50,00
Introductielidmaatschap 2e jaar    791,25 geen
Introductielidmaatschap 3e jaar  1.055,00 geen
Niet-Certificatenlidmaatschap  1.213,25 geen
Juniorleden 21 t/m 26 jaar    527,50 geen
Introductie Junior 1 jaar    263,75 geen
administratiekosten     25,00
Jeugdlidmaatschap t/m 20 jaar   158,25 geen
Twilightabonnement (mei t/m sept vanaf 16:00)   443,75 geen
Lidmaatschap Par 3-baan   439,50 geen
administratiekosten    25,00
Introductielidmaatschap 1 jaar Par 3-baan   219,75 geen
administratiekosten    25,00
Buitenlidmaatschap  527,50 geen
administratiekosten    50,00

Voor de kosten van certificaten, financiering etc. neem s.v.p. contact op met onze receptie, tel: 0111-48 26 50