Actueel

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

Koekoek

De Koekoek is maar kort in ons land, van half april tot eind juni. De vogel overwintert in tropisch Afrika en komt naar Europa om zich voort te planten. Dat gaat op wel zeer bijzondere wijze: het vrouwtje legt haar eieren in het nest van een andere vogel, de waardvogel, één ei per nest. Ze kan tot wel 25 eieren op die manier kwijt, maar het gemiddelde is 9 eieren per seizoen. Zij specialiseert zich in de soort vogel waarbij zij haar eieren deponeert: als de waardvogel een graspieper is, dan bootst zij kleur en tekening van de eieren van de graspieper na. Allerlei kleinere vogels kunnen waardvogel zijn voor de koekoek. Zijn de eieren gelegd, dan vertrekt de koekoek weer. Als het jong uit het ei kruipt, werkt het instinctief met de achterpoten de eieren of jongen van de waardvogel uit het nest. Zo heeft het geen concurrenten en krijgt het alle voedsel dat de waardvogels aanbieden. Het kuiken is veel groter dan hun eigen kuikens zouden zijn en zij moeten dan ook hard werken om het voortdurend bedelende jong voldoende voedsel te kunnen geven. De koekoek is een grijze vogel ter grootte van een duif, alhoewel vrouwtjes soms bruin gekleurd zijn. Zij hebben een gele iris en een gele oogrand. Ze kunnen ook verward worden met een sperwer. Ze hebben lange vleugels en een lange staart. Als de vogel zit, hangen de vleugels af en is het hoofd enigszins geheven. Koekoeken zijn te onderscheiden van een duif of sperwer door hun vleugelslag. Als de koekoek vliegt, komen de vleugels nauwelijks boven het lichaam uit. De koekoek is echter vooral te herkennen aan de roep: KOEkoek, met nadruk op de eerste lettergreep. Het unieke geluid, dat voortdurend wordt herhaald, klinkt ver en kan van de vroege ochtend tot de late avond te horen zijn, de koekoek laat zelfs ’s nachts nog van zich horen. Op de golfbaan rond de vijver bij hole 12 is een paar koekoeken aanwezig, in begin mei waren er zeker twee paar. Gezien hun leefwijze symboliseren koekoeken de lente want, zoals de uitspraak zegt: “in mei leggen alle vogels een ei”. Iets om van te genieten want het is zó weer voorbij!

 

Titia Kroon namens natuur en Vogelwacht Grevelingenhout.