Golfclub Grevelingenhout

Golfclub Grevelingenhout is op 1 juli 1988 opgericht en is gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.

De doelstelling van de vereniging is: “het beoefenen en het bevorderen van de golfsport in al zijn facetten”. Het beleid van Golfclub Grevelingenhout is een optimale invulling van deze doelstelling te realiseren, zodat en wedstrijdgolfers en recreatieve spelers er met evenveel genoegen op onze baan kunnen spelen.

Meer dan golf alleen
Golfclub Grevelingenhout streeft naar een vereniging waarin alle leden op de meest prettige wijze en met respect voor de regels en etiquette de golfsport kunnen beoefenen.
Om dit voor iedereen mogelijk te maken organiseert de club voor beginnende leden cursussen voor het verkrijgen van baanpermissie, het behalen van een EGA-Handicap.
Ook worden zeer regelmatig allerlei soorten wedstrijden georganiseerd. Dit zijn bijv. z.g. qualifying wedstrijden zoals de maandbekerwedstrijden waarbij de resultaten invloed hebben op uw handicap.
Voorts worden er gezelligheidswedstrijden georganiseerd waaraan nagenoeg een ieder kan deelnemen. De club organiseert wekelijks de dames- en herendagen en een donderdagavond 9-holes instuif wedstrijd. Naast het golfen organiseert onze club diverse activiteiten, variërend van bridge, lezingen etc.
Dit alles maakt het lidmaatschap van Grevelingenhout tot een bijzondere ervaring

Lidmaatschap
In 1996 verwierf Grevelingenhout Golf BV de eigendom van de golfbaan en alle opstallen en werden de leden, allen certificaathouders van de aandelen van Grevelingenhout Golf BV, indirect eigenaar van golfbaan Grevelingenhout.
Aan het clublidmaatschap is het speelrecht op de baan verbonden voor golfvaardige leden en de mogelijkheid om gebruik te maken van de les- en oefenaccommodaties.
Deze laatste faciliteiten staan ook ter beschikking van (nog) niet golfvaardige leden, onze Par 3-Club leden alsmede greenfee-spelers.

Momenteel telt de golfclub ca 600 senior-leden, 25 Par 3-leden en 45 jeugdleden. Het maximum aantal leden is door de ALV gesteld op 800 leden. Het is dan ook op dit moment nog mogelijk lid van Grevelingenhout te worden. ( voor de kosten van het lidmaatschap zie “Lid worden” )

Bestuur Golfclub Grevelingenhout

Golfclub Grevelingenhout wordt geleid door een bestuur van 3 leden. Dit bestuur wordt bijgestaan door een groot aantal zeer actieve commissies en hun leden.

Ernst Erhardt,  voorzitter@grevelingenhout.nl
Wilma Zweekhorst, secretaris@grevelingenhout.nl
Wilma Zweekhorst, penningmeester@grevelingenhout.nl
Ton Versteeg, sportzaken@grevelingenhout.nl

Voor de volledige organisatie van Grevelingenhout, zie onder  organisatie.

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op middels dit formulier.