Organisatie

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

De organisatie van Grevelingenhout bestaat, behalve uit de Golfclub Grevelingenhout (de Vereniging), uit de Grevelingenhout Golf BV en de Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

Het bestuur van de Golfclub Grevelingenhout bestaat op dit moment uit 4 vier leden.

Bestuur Golfclub Grevelingenhout 

Henk Otten, voorzitter 
Marion van Es, secretaris; secretaris@grevelingenhout.nl
Richard Smits, penningmeester
Ernst Erhardt,  sportzaken 

Grevelingenhout Golf BV is eigenaar van de golfbaan en heeft deze in erfpacht aan de Vereniging gegeven.

De Stichting is de enige aandeelhouder van de Golf BV en geeft certificaten van aandelen uit aan leden van de Vereniging Golfclub Grevelingenhout. De Grevelingenhout Golf BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van de golfbaan en alle faciliteiten die op het golfcomplex aanwezig zijn.

Bestuur Stichting Administratiekantoor

William Remeeus, voorzitter
Luciën de Kind, lid

Het bestuur van de Grevelingenhout Golf BV bestaat momenteel uit vier leden. Dit bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat met een hoofd secretariaat manager, twee medewerksters en een medewerker binnen- en buitendienst. Allen werken parttime. Het secretariaat levert diensten aan zowel de Golfclub als de Stichting.
Het onderhoud van de baan is uitbesteed aan de firma de Enk Sport en Groen, deze organisatie wordt aangestuurd door de baancommissaris, onder verantwoording van het bestuur.

Bestuur Grevelingenhout Golf BV

Richard Smits, bestuursvoorzitter en financiën.
Pieter Breijs, facilitaire zaken en baanzaken.
Chris van den Berg, horecazaken
Marjoke Maurits, marketing en werving

Secretariaat

0111- 48 26 50