Organisatie

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

De organisatie van Grevelingenhout bestaat, behalve uit de Golfclub Grevelingenhout (de Vereniging), uit de Grevelingenhout Golf BV en de Stichting Administratiekantoor Grevelingenhout.

Het bestuur van de Golfclub Grevelingenhout bestaat op dit moment uit 4 vier leden.

Bestuur Golfclub Grevelingenhout 

Henk Otten, voorzitter;  0187 – 64 17 68
Marion van Es, secretaris; secretaris@grevelingenhout.nl
Richard Smits, penningmeester; 0111 – 48 35 91
Chris van den Berg, sportzaken; 0111 – 85 08 22

Grevelingenhout Golf BV is eigenaar van de golfbaan en heeft deze in erfpacht aan de Vereniging gegeven.

De Stichting is de enige aandeelhouder van de Golf BV en geeft certificaten van aandelen uit aan leden van de Vereniging Golfclub Grevelingenhout. De Grevelingenhout Golf BV is verantwoordelijk voor de exploitatie van de golfbaan en alle faciliteiten die op het golfcomplex aanwezig zijn.

Bestuur Stichting Administratiekantoor

Laurent den Hollander, voorzitter; 0187 – 48 32 38
Johan Korsmit, lid; 06-10924337
William Remeeus, lid; 0111 – 64 47 62

Het bestuur van de Grevelingenhout Golf BV bestaat momenteel uit vierleden. Dit bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat met een hoofd secretariaat manager, twee medewerksters en een medewerker binnen- en buitendienst. Allen werken parttime. Het secretariaat levert diensten aan zowel de Golfclub als de Stichting.
Het onderhoud van de baan is uitbesteed aan de firma de Enk Sport en Groen, deze organisatie wordt aangestuurd door de baancommissaris, onder verantwoording van het bestuur.

Bestuur Grevelingenhout Golf BV

Pieter Schotte, bestuurder a.i.; 0111 – 41 42 19
Rob Vleeshouwers, bestuurder; 0111 – 64 70 81
Dorothee Lammerts, bestuurder; 0111-450300
Rick Hilckman, bestuurder; 0111-482845

Secretariaat

0111- 48 26 50