Flora en Fauna, altijd in beweging

Flora en Fauna, altijd in beweging

Iedereen merkt inmiddels dat dode beestjes op de voorruit na een autorit minder vaak voorkomen dan recentelijk het geval was. Dit kan een aanwijzing zijn voor minder insecten.

Helle van der Roest, die sinds een halfjaar voorzitter is van de Imkers Vereniging Schouwen-Duiveland heeft een actieplan bedacht om de leefomgeving van insecten te verbeteren. Men legt zich bewust niet alleen toe op honingbijen maar op alle bestuivende insecten.  Samenwerking wordt gezocht tussen de Gemeente, de inwoners, scholieren, boeren en natuurorganisaties. De natuur gaat ons allen aan, ook ons golfcomplex en de onmiddellijke omgeving.

Om het belang van het insectenbestand aan te tonen zijn enkele getallen zoals recentelijk gepubliceerd in de PZC indrukwekkend .

  • 188 van de 350 bijensoorten in Nederland worden met uitsterven bedreigd.
  • Van de 5919 overwinterende bijenkolonies haalden vorig jaar slechts 5537 het voorjaar.

Binnen GEO dragen we zorg voor de flora en fauna, hoe beperkt die ook kan zijn. Waterhindernis markeringen spelen daarbij en belangrijke rol omdat binnen de gemarkeerde zones kruiden en gewassen voorkomen die belangrijk zijn voor insecten en vogels.

De Houtekamers met hun boomgaard langs hole 11 zijn fervente imkers en beheren diverse bijenvolken waarvan er 2 op de golfbaan zijn ontstaan. In het plantsoen tussen green 10 en tee 11 staat nu een insectenhotel als lustrum cadeau van onze partners De Enk.

De bomeninventarisatie van 2018 zal in het digitale GIS systeem worden opgenomen, zo ook de resultaten van de vogeltellingen. Nu komen de kruiden, vlinders en insecten etc. in beeld voor inventarisatie wat helpt bij beleidsbepalende afspraken voor het onderhoud en inrichting van onze golfbaan.

Bert Kok / Baanzaken

Terug naar het overzicht