Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessie rups is op de golfbaan gesignaleerd. Ze worden bestreden en de bomen die aangetast zijn, zijn aangegeven met een rood lint.

Tijdelijke local rule van kracht:

Local rule

Processierupsen zijn in de golfsport geen gevaarlijke dieren in de zin van regel 16.2. Maar omdat de gezondheid van spelers door processierupsen gevaar kan lopen, is er wel een plaatselijke regel voor situaties waarbij de bal in de buurt van een processierupsennest komt. De local rule staat de speler toe het gebied als abnormale baanomstandigheid te ontwijken. De plaatselijke regel luidt als volgt:

Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren.

Namens de Regel- & Handicapcommissie

Voor meer informatie over de Eikenprocessierups, de kenmerken en het leefgebied klikt u hier, maar wij verwijzen u ook naar het kopje: Natuur, vlinders en libellen.

Terug naar het overzicht