Clubactiviteiten

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

DAMESDAG.

De Damesdag is een wekelijks samenkomen voor de vrouwelijke leden van de golfclub Grevelingenhout.

De damesdagcommissie  organiseert en leidt een wekelijkse wedstrijd en andere evenementen. Wekelijks wordt het instuifsysteem gehanteerd en voor evenementen wordt er ingeschreven. Ook onderhoudt de commissie contacten met damescommissies van andere golfclubs.

HERENDAG.

De Herendag is een wekelijks samenkomen voor de mannelijke leden van de golfclub Grevelingenhout.

De Herendagcommissie  organiseert en leidt een wekelijkse wedstrijd, waaronder een 25-tal Q-wedstrijden en andere evenementen. Wekelijks wordt er ingeschreven en d.m.v. van een Shotgun gestart.

Ook onderhoudt de commissie contacten met de damescommissie en zijn er uitwisselingen met bevriende golfclubs.

DONDERDAGAVOND COMPETITIE

De donderdagavond is een goede gelegenheid voor beginnende golfers en nieuwe leden om kennis te maken met het spelen van wedstrijden, invoeren van kaarten etc. en het is vooral ook voor de gezelligheid.

Om die reden hebben ook de par 3-leden toegang tot deze wedstrijd, die het karakter van een instuif heeft. Niet-leden, vrienden of bekenden van leden, met een handicap mogen op deze avond ook meespelen. Ze betalen dan € 25, per deelname aan de club.

De Donderdagavondwedstrijden staan open voor seniorleden met een EGA-handicap of een Clubhandicap 54. Voor de wedstrijd wordt uitgegaan van een maximum handicap van 36. Er wordt gespeeld volgens de regels van de R&A.

De wedstrijden zijn een sociaal gebeuren, met de bedoeling om zoveel mogelijk met verschillende leden te spelen.

MAANDBEKERWEDSTRIJDEN

Van maart tot en met oktober wordt elke maand in het weekend een maandbekerwedstrijd georganiseerd.

Deze wordt gespeeld in 2 handicapcategorieën, categorie A hcp 0-18, categorie B hcp 18.1-36.

De maandbekerwedstrijden zijn tevens open voor golfers, die geen lid van onze baan zijn.

Op de agenda kunt u de data voor de maandbekers vinden.

De inschrijving voor de maandbeker sluit op de zondag voorafgaande aan het weekend,

U kunt zich aanmelden bij onze receptie.