GEO

Reserveren

U kunt 7 dagen van tevoren een starttijd reserveren.

Online Reserveren

 

GEO is de afkorting van Golf Environment Organization, een snelgroeiende organisatie die een internationaal certificaat voor duurzaam golfbaanbeheer faciliteert.

Wat is GEO?
GEO blijkt zo’n beetje alles op de golfbaan te omvatten, zoals: veiligheid, wetgeving, procedures, energiebesparing, personeelsbeleid, training, afval, inkoopbeleid, waterverbruik, oppervlaktewater, natuurbehoud, grasbestand, kunstmest en pesticidengebruik, maaipatroon, bomen, vogels, vlinders, kruiden, enzovoort.
Eigenlijk is het nog het meest te vergelijken met de ISO certificering, maar dan specifiek voor golfbanen. GEO certificering is wereldwijd en wordt georganiseerd door de GEO foundation in Schotland.

Waar doen wij het voor?
  • Omdat de NGF het voorschrijft en in de toekomst alleen wedstrijden organiseert op GEO-gecertificeerde banen.
  • Omdat we kosten kunnen besparen bij gelijke- of zelfs betere kwaliteit.
  • Omdat we willen voldoen aan de huidige wetgeving en ons voorbereiden op de nieuwe wetgeving van 2020 (minimale kunstmest en zonder pesticiden).
  • Omdat we ons als goed rentmeester willen bewijzen.
  • Omdat dit het imago van de golfsport ten goede komt.

Op 20 januari 2017 werd Grevelingenhout officieel gecertificeerd en schaart zich daarmee onder een snelgroeiend aantal golfbanen die volgens een internationale standaard aantoonbaar goed baanbeheer voeren. Dat beleid wordt de komende jaren verder uitgebouwd en waar nodig verbeterd.

Bekijk het rapport waterbeheer.

Kijk hier voor het volledige rapport.