Baanregels

Reserveren

U kunt uw starttijd telefonisch reserveren,
tel. receptie 0111- 48 26 50
of direct online.

Online Reserveren

Reguliere Local Rules (zie ook scorekaart)

  1. Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen of met witte verf gemerkte hekken. Ook de overzijde van de laterale waterhindernissen waar woon/weg gebieden aan grenzen, is buiten de baan.
  2. Alle waterhindernissen zijn gemarkeerd met rode of gele palen. De beschoeiing – indien aanwezig- bepaalt de grens.
  3. Aangepaalde bomen, wegen, paden en schelpvakken rond afstandspalen zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens Regel 24-2b.
  4. Beschoeiingen, kunststof (afslag)matten, niet gemarkeerde greppels of geulen zijn vast onderdeel van de baan.
  5. Grond in Bewerking is aangegeven door blauwe palen of lijnen en moet ontweken worden volgens Regel 25-1
  6. Hole 12: indien de bal terecht komt in de laterale waterhindernis aan de linkerkant van de green, mag met een strafslag worden gedropt in de dropping zone, onverkort de opties van Regel 26-1.
  7. Afstanden mogen gemeten worden met een daartoe geschikt apparaat, eventuele andere functies die het spel kunnen beïnvloeden, mogen niet gebruikt worden
  8. Tijdelijke local rules worden gepubliceerd op het mededelingen bord in de hal van het clubhuis.
  9. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: in matchplay: verlies van de hole; in strokeplay: 2 slagen. Diskwalificatie volgt bij gebruik van niet-toegestane functies van een (electronisch) meetapparaat.

Verdere belangrijke informatie
Afstandspalen (zijkanten van de fairway) geven de afstand aan tot het midden van de green.

Waarbij geldt: wit: 200 m.; geel: 150 m.; blauw: 100 m.

De kleur van de vlag geeft de positie van de vlag op de green aan:

– Rood is voorop, Geel is in het midden en Wit is achterop de green.