Baanpermissie en EGA handicap

Reserveren

U kunt 7 dagen van tevoren een starttijd reserveren.

Online Reserveren

1. Baanpermissie en EGA handicap

Als beginnende golfer is het noodzakelijk om een aantal stappen te doorlopen om te komen tot een officiële EGA-handicap van 54 of lager.
Het behalen van een EGA-handicap kan in drie stappen worden bereikt middels:
Stap 1: Het behalen van: “Baanpermissie” ( Op Grevelingenhout geldt dit voor de Par 3-baan)
Stap 2: Het behalen van het Golfregelexamen .
Stap 3: Het behalen van een “EGA Handicap”.

1.1 Baanpermissie (stap 1)
Tijdens de lessen bij de Pro leert men, naast de technische vaardigheden, ook de regels van de golfetiquette en de beginselen van de golfregels. Is men naar de mening van de Pro voldoende op de hoogte van deze beginselen en beschikt men over voldoende technische vaardigheden om zelfstandig te kunnen spelen, dan zal de Pro een Baanpermissie verstrekken. Op Grevelingenhout is het dan toegestaan zelfstandig op de Par 3-baan te spelen.
Men kan het Golfregelexamen afleggen nog vóór dat men Baanpermissie heeft verkregen.

1.2 Golfregelexamen (stap 2)
De kandidaten kunnen zich de regel- en etiquettestof eigen maken door gebruik te maken van de door de golfclub geadviseerde materialen zijnde:
– Golfregels 2016-2020
– Oefenvragen voor het Golfregelexamen
– The Jonathan Willis Golf Performance Centre (voor meer informatie klik hier)

Ook kan er online worden geoefend via www.golfacademie.nl
Het Regelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een examinator en bestaat uit een schriftelijke keuzetest van 30 vragen. De vragen hebben betrekking op de spelregels toepasbaar in de meest voorkomende spelsituaties. Ook wordt de kennis van de etiquette en de Stablefordpuntentelling getoetst.

  • Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.
  • De tijdsduur van het examen is 60 minuten.
  • De kandidaat slaagt voor dit onderdeel als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed beantwoordt.

Als een kandidaat voor het Regelexamen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel in principe onbeperkt geldig. De kosten voor het Golfregelexamen zijn € 15.

1.3 EGA Handicap. (stap 3)
Het spelen van een qualifyingronde op de par 3-baan en het inleveren van een Qualifying Kaart (Qkaart) uitgaande van EGH handicap 54. Bij 18 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan EGA handicap 54 of lager worden behaald.

Qualifying wedstrijden
De resultaten van de in qualifying wedstrijden gespeelde ronden worden door de wedstrijdcommissie automatisch doorgespeeld naar de Regel- & Handicapcommissie voor verwerking.

Qualifying kaarten
Een Q-kaart is een genummerde en op speeldatum en tijd geregistreerde scorekaart die een speler kan verkrijgen bij een golfclub of bij een door de NGF daartoe aangewezen instantie. Een score gemaakt onder qualifying condities én met een Q-kaart is een qualifying score. De spelvorm bij het spelen van een Q-kaart is Stableford. De marker moet in het bezit zijn van een EGA- handicap.
Als er geen gele sticker met registratienummer op een Q-Kaart staat, dan kan de Handicapcommissie deze kaart niet accepteren voor handicapdoeleinden. Verder moet de scorekaart altijd ingeleverd worden bij de homeclub.

Indien een speler een Q-kaart niet, of naar de mening van de handicapcommissie, niet tijdig inlevert, wordt als score een “No Return” geregistreerd. Een speler die een ronde wil spelen met een Q- kaart, moet dit kenbaar maken vóór aanvang van de ronde. Registratie vindt plaats via de Telegolf-kiosk:

– Datum en tijd van inschrijving.
– Naam van de speler + zijn lidmaatschapscode.
– Keuze kleur tee.
– Exact en playing handicap van de speler.
– Vermelding of het een 9 of 18 holes ronde betreft.

De sticker uit de Telegolf-kiosk dient op de scorekaart te worden geplakt. Na afloop van de ronde moet de naam en handtekening van de marker en de Stableford score worden vermeld op de scorekaart. Indien een lid een score met een qualifying kaart maakt op Grevelingenhout dient de score kaart binnen één uur na het beëindigen van de 9- of 18-holes ronde te zijn ingevoerd en ingebracht in de Telegolf-kiosk. Er mag slechts één qualifying 9-holes score per dag worden ingeleverd, gespeeld met de aangepaste Playing Handicap. Eenmaal 18-holes qualifying en eenmaal 9-holes qualifying is wel mogelijk.

Scorekaarten die niet aan bovenstaande regels voldoen, kunnen helaas niet verwerkt worden.


Het NGF-registratiesysteem en kosten.

Baanpermissie en Handicapregistratie.
Als de kandidaat is geslaagd voor stap 1 (Baanpermissie) en de pro heeft de benodigde formulieren aan het secretariaat gestuurd, zal deze bij de NGF de Baanpermissie aanvragen.Na ontvangst van het pasje ” Baanpermissie” wordt de geslaagde golfer hiervan in kennis gesteld en na betaling van € 25 ontvangt de speler het pasje. Handicapregistratie voor niet-leden is mogelijk. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het secretariaat. De kosten bedragen hcp. 54 € 25 en voor vanaf hcp. 36 € 60,- per jaar inclusief NGF-bijdrage voor volwassenen en € 30,- voor jeugdleden.

Handicapcategorieën, Handicapscores en Handicapaanpassing

Een handicapscore is een score die voldoet aan de door de NGF vastgestelde eisen om geaccepteerd te worden als basis voor de berekening van de handicap van een speler. De aanpassing vindt plaats zoals aangegeven in de volgende bufferzone tabel:

Verklaring tabel:
–  Verlaging = Verlaging van de exacte handicap voor ieder punt méér dan 36 Stablefordpunten.
–  Verhoging = Verhoging van de exacte handicap bij minder Stablefordpunten dan de ondergrens van de buffer.

Het handicapjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarlijkse revisie van de handicap wordt uitgevoerd door de Regel- & Handicapcommissie volgens richtlijnen van de NGF. .
Jaarlijkse handicapherziening In de maand december vindt de jaarrevisie plaats, met inachtneming van de door de EGA opgestelde regels.